Location:Grafiska Vägen 2 412 63 Göteborg

Architect:Arkitektbyrån AB, Göteborg

Builder:Skanska Stomsystem AB Distrikt Väst/Syd

Prefabrication:Kynningsrud Prefab AS

Construction year:2013

Photographers:GC, GC, GC, GC

Under construction:Yes

Product:GC-Pro™

share-facebook.png share-twitter share-pinterest