Yritystietoja

Teollisesti tuotettuja inspiroivia ympäristöjä

Graphic Concrete Oy valmistaa ja myy graafisena betonina tunnettua innovatiivista tuotetta, joka mahdollistaa kestävien kuvioiden ja kuvien tuottamisen betonielementtipinnoille kuten julkisivuille, seinille ja jalkakäytävälaatoille. Graafinen betoni on sisustusarkkitehti Samuli Naamangan keksimä patentoitu teknologia. Innoituksena oli luoda todellinen teollinen tuote laajoja pintoja varten - väline, jonka avulla arkkitehdit voisivat olla visuaalisesti luovempia.

Olemme toimineet 1990-luvun lopusta lähtien kaikkialla maailmassa, ja projektiemme joukossa on ollut teollisuusrakennuksia siinä missä kaunotaiteitakin. Betonielementtiteollisuus on nyttemmin havainnut teknologiamme hyväksi konseptiksi. Referenssiemme suuri joukko osoittaa, miten monenlaisiin rakennussuunnitelmiin graafista betonia voi käyttää. Tavoitteenamme on mahdollistaa arkkitehtien ja suunnittelijoiden visioiden toteutuminen. Tuotteitamme voi räätälöidä, ja jokaisen projektin lopputulos on ainutlaatuinen. Me uskomme paremman ympäristön rakentamiseen graafista betonia käyttämällä.

Graafinen betoni – tuote

Lopputuotteemme on betonielementtien valmistusprosessissa käytettävä kalvo. Haluttu kuva tulostetaan kalvolle pintahidastinaineella, minkä jälkeen kalvo lähetetään paikalliselle betonielementtitehtaalle. Kalvon päälle valetaan betonia, ja kun pintahidastinaine pestään pois, kuva paljastuu. Kuva syntyy puhdasvalupinnan ja hienopesupinnan välisestä vastakohdasta.

Runkoaineen ja/tai sementin värin vaihtaminen mahdollistaa lopputuloksen monenlaisen muuntelun.


Graafista betonia on helppo käyttää elementtiteollisuuden standardoituna osana. Kustannustehokkuus on selvä: pinta on valmis sellaisenaan, eikä pintaverhoilua enää tarvita.

Graphic Concreten työtapa

Teemme yhteistyötä koko rakennusketjun kanssa: tarjoamme suunnittelutukea arkkitehdeille ja suunnittelijoille ja teknologiatukea betonielementtiteollisuudelle. 

 

Tuotantoprosessi