Företaget

Graphic Concrete möjliggör industriellt producerade inspirerande miljöer. Vår slutprodukt är ett membran som används i prefabrikationsprocessen med betong.

Läs mer

Mässor och Utställningar

Architect@Work Denmark
17.5-18.5.18