Företaget

Graphic Concrete möjliggör industriellt producerade inspirerande miljöer. Vår slutprodukt är ett membran som används i prefabrikationsprocessen med betong.

Läsa mer

Tillställningar

AIA Conference on Architecture 2017
27.4-29.4.17

BIBM - European Federation for Precast Concrete Congress 2017
17.5-19.5.17

European Federation for Precast Concrete Congress 2017
17.5-19.5.17